Thứ 2, ngày 11/12/2023

LỊCH THƯỜNG TRỰC

20/06/2023 07:24:27 - Lượt xem: 112

Tuần 25: Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023 Trực lãnh đạo: BSCKII. Phạm Mỹ Hoài ĐT: 0823222996

Chi tiết

LỊCH THƯỜNG TRỰC

14/06/2023 10:19:27 - Lượt xem: 125

Tuần 24: Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023 Trực lãnh đạo: TS. Vũ Thị Hồng Anh ĐT: 0823222996

Chi tiết