Thứ 4, ngày 22/08/2018

LỊCH THƯỜNG TRỰC Tuần 25: Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

18/06/2018 08:24:43 - Lượt xem: 24

Trực lãnh đạo : BS CKII Nguyễn Vũ Phương ĐT: 0945345999 Giám sát T7-CN: Ths. Trương Đồng Tâm

Chi tiết

LICH THƯỜNG TRỰC Tuần 21: Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

21/05/2018 06:56:07 - Lượt xem: 31

Trực lãnh đạo: ThS. Trương Đồng Tâm ĐT: 0989477488

Chi tiết