NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

07/9/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nông Quỳnh Hương

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Đào Thị Thủy

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Phạm Thùy Dương

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 3

08/9/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 4

09/9/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 5

10/9/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thái Học

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Nguyễn Văn Dũng

 

Thứ 6

11/9/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Đặng Thị Hương

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Hoàng Thị Hường

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 7

12/9/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Cao Thị Thủy

ĐD: Tạ Thị Hà  (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Đỗ Thị Thúy Nga

ĐD:   Phạm T Thu Hường (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Thành

KTV: Hảo - Hiếu

Chủ nhật

13/9/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Âu Thị Kim Chung

ĐD: Nguyễn Hồng Thảo (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

CN: Vũ Thị Hoài Thu

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Dương Thị Chuyền KTV: Hảo - Hiếu