1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Dược

- Địa chỉ: Số 284 đường Lương Ngọc Quyến tp Thái Nguyên

- Điệnthoại: 02803601185;                                              Email:

- Thông tin lãnh đạo đơn vị.

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Nhung;                        Chức vụ: Trưởng khoa

Điệnthoại: 0912661136:                                               

Gmail: nhungduoclieu@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị  Tuyết Lan;                        Chức vụ: Phó  Trưởng khoa

Điệnthoại: 0912661136:                                                 

Gmail: landuocdhy@gmail.com

2. Chức năng, nhiệmvụ

Chức năng của khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ của khoa Dược

1.     Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

2.     Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

3.     Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4.     Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

5.     Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn.

6.     Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

7.     Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

8.     Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

9.     Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

10.      Tham gia chỉ đạo tuyến.

11.      Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

12.      Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13.      Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

3. Thông tin nhân sự đơn vị

 

Họ và tên Trình đọ chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
Phạm Thị Tuyết Nhung Ths. DSĐH Trưởng khoa nhungduoclieu@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Lan DSĐH-CKI Phó trưởng khoa landuocdhy@gmail.com
Nguyễn Văn Thành DSTH Nhân viên  
Lưu Thị Huệ DSTH Nhân viên  
Dương Thị Chuyền DSTH Nhân viên  

4. Lịch sử hình thành: Thành lập 2007

5. Hoạt động Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học

5.1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân tăng huyết áp và việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại Khoa Nội Bệnh viện Trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên.(Năm 2014)

5.2. Thực trạng thực hiện quy chế về chỉ định thuốc điều trị nội trú tại Bệnh viện trường ĐHYK Thái Nguyên.(Năm 2016)