Thứ 2, ngày 11/12/2023

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐOÀN THANH NIÊN BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHYK

12/05/2017 10:53:45 - Lượt xem: 969

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện trường Đại học Y Khoa – Đại học Thái Nguyên là tổ chức đoàn thể của Bệnh viện Trường Đại hoc Y khoa, trực thuộc đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển (2007 – 2017), được sự chỉ đạo sát sao, tận tình của Chi ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Đoàn cấp trên và sự phối kết hợp đồng bộ của các đoàn thể khác trong bệnh viện, đoàn thanh niên Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao cho .

Chi tiết