1. Giới thiệu:

Tên Đơn vị: Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên (Nursing Department of Thai Nguyen University Hospital of Medicine).

Email: pdieuduongbvtdhyktn@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 4, nhà C, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

Nhân lực:

          - Gồm 05 cán bộ trong đó có 2 cán bộ có trình độ Thạc sỹ, 02 cán bộ có trình độ Cử nhân và 01 cán bộ Trung học Điều dưỡng (Đang học CNĐD).

          - Tổ chức phòng gồm: Trưởng Phòng, phó Trưởng phòng và 03 điều dưỡng trưởng Khối.

Vị trí tổ chức: Là phòng chức năng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc;  chịu trách nhiệm mọi mặt về chất chất lượng chăm sóc của bệnh viện.

2. Lịch sử phát triển

          - Bệnh viện Trường đại học Y khoa – Đại học Thái Nguyên, được thành lập dựa trên cơ sở Phòng khám “Tiền lâm sàng” của Trường đại học Y khoa Thái Nguyên theo Quyết định số 664/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 60 giường bệnh.

          -  Ngày 14/02/2015, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký quyết định số 358/QĐ-ĐHTN thành lập Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Trường Đại học Y khoa.

          - Ngày 20/03/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã ký quyết định số 370/QĐ-YD bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thành giữ chức vụ Trưởng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

          -  Ngày 19/03/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã ký quyết định số 357/QĐ-ĐHYD bổ nhiệm bà Hoàng Thị Mai Nga, giữ chức vụ phó Trưởng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.

3. Lãnh đạo Phòng

 

Trưởng Phòng:       Thạc sỹ Đinh Ngọc Thành

                                 Số điện thoại: 0988555466

                                 E-mail: thanhqldd2008@yahoo.com

Phó Trưởng phòng: Thạc sỹ, Hoàng Thị Mai Nga

                                 Số điện thoại; 0915133998

                                 E-mail: maingavn@gmail.com

4.  Chức năng nhiệm vụ:

          1) Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

          2) Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

          3) Là đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

          4) Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

          5) Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

          6) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

          7) Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

          8) Phối hợp với phòng (Trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

          9) Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

          10) Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

          11) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

5. Hướng phát triển:

- Từng bước củng cố và nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống điều dưỡng trưởng đủ mạnh, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân với sự hài lòng cao.
- Tiếp tục xây dựng, cập nhật  và chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bệnh viện.

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại, đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của điều ưỡng Việt Nam, nâng cao tính chuyên nghiệp của Điều dưỡng viên.

- Nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh.

- Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp và các quy định về giao tiếp ứng xử của Bộ Y tế, phấn đấu cho mục đích “Sự hài ḷòng của người bệnh là chất lượng, là sứ mệnh của tất cả điều dưỡng Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên”.

- Không ngừng phấn đấu cải thiện về các dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh đáp ứng nhu cầu chăm sóc, an toàn và chất lượng cho người bệnh đến khám và điều trị. 

6. Một số hình ảnh của Phòng Điều dưỡng:

Trưởng Phòng

Thạc sỹ Đinh Ngọc Thành

 

Các điều dưỡng Trưởng của Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

 

 

Tập thể Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên