Thứ 4, ngày 22/08/2018

Quy định về khám chữa bệnh BHYT toàn quốc năm 2017

12/05/2017 10:20:25 - Lượt xem: 535

Việc xác định cơ sở khám chữa bệnh BHYT của mình thuộc tuyến nào (như xã, quận/huyện hoặc tỉnh, trung ương) rất quan trọng, bởi từ đó, người dân sẽ xác định được quyền lợi của chính họ khi tham gia bảo hiểm y tế. Các quy định liên quan đến nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và mức hưởng đối với các tuyến khám chữa bệnh bao gồm:

Chi tiết

HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ

11/05/2017 13:53:37 - Lượt xem: 348

Hiện nay để chẩn đoán rối loạn nhịp tim, điện tâm đồ thông thường là biện pháp thăm dò phổ biến nhất. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là thời gian ghi ngắn, có thể bỏ sót các rối loạn nhịp tim ở những thời điểm khác nhau.

Chi tiết