Thứ 4, ngày 27/01/2021

Quy định về khám chữa bệnh BHYT toàn quốc năm 2017

12/05/2017 10:20:25 - Lượt xem: 1953

Việc xác định cơ sở khám chữa bệnh BHYT của mình thuộc tuyến nào (như xã, quận/huyện hoặc tỉnh, trung ương) rất quan trọng, bởi từ đó, người dân sẽ xác định được quyền lợi của chính họ khi tham gia bảo hiểm y tế. Các quy định liên quan đến nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và mức hưởng đối với các tuyến khám chữa bệnh bao gồm:

Chi tiết