Thứ 2, ngày 11/12/2023

THÔNG BÁO VỀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

15/08/2017 10:33:11 - Lượt xem: 2268

THÔNG BÁO VỀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế ra Quyết định số 21/QĐ-K2ĐT về việc cấp mã đào tạo liên tục cho Bệnh viện Trường Đại học Y khoa – Đại học Thái Nguyên. Công nhận Bệnh viện Trường Đại học Y khoa – Đại học Thái Nguyên có đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, đào tạo liên tục theo chức năng của Bệnh viện và cấp mã cơ sở đào tạo liên tục A004.01.

Chi tiết