Thứ 4, ngày 27/01/2021

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y KHOA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 857716

Điện thoại:

Email: benhvien@tnmc.edu.vn

Website: http://benhvien.tump.edu.vn

Facebook: