NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

21/9/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Âu Thị Kim Chung

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Thu Trang

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 3

22/9/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nguyễn Hoài Thu

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Đặng Thị Hương

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 4

23/9/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Văn Dũng

 

Thứ 5

24/9/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Cao Thị Thủy

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 6

25/9/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 7

26/9/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Hoàng Thị Hường

ĐD: Nguyễn Hồng Thảo (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thái Học

ĐD:   Tạ Thị Hà (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Thành

KTV: Hảo - Hiếu

Chủ nhật

27/9/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

ĐD: Tạ Thị Hà (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Hứa Hồng Hà

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Phạm Tuyết Nhung KTV: Hảo - Hiếu