NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

17/8/2019

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Đào Thị Thủy

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Thu Trang

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 3

18/8/2019

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nguyễn Hoài Thu

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Phạm Thùy Dương

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 4

19/8/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 5

20/8/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Đoàn Ngọc Hân

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

DS Nguyễn Văn Dũng

 

Thứ 6

21/8/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Cao Thị Thủy

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 7

22/8/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Nông Quỳnh Hương

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

ĐD:   Đỗ Thị Thúy Nga (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Thành

KTV: Hảo - Liên

Chủ nhật

23/8/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

ĐD: Tạ Thị Hà (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Dương Thị Chuyền KTV: Hảo - Liên