NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

03/8/2019

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 3

04/8/2019

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Nông Quỳnh Hương

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 4

05/8/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Hoàng Thị Hường

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Đào Thị Thủy

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 5

06/8/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thái Học

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 6

07/8/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Âu Thị Kim Chung

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

DS Nguyễn Văn Dũng

 

Thứ 7

08/8/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

ĐD:  Tô Thị Thu Hoài (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

CN: Vũ Thị Hoài Thu  (TT)

DS Nguyễn Văn Thành

KTV: Hảo - Hiếu

Chủ nhật

09/8/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Cao Thị Thủy

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

ĐD: Tạ Thị Hà (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

CN: Vũ Thị Hoài Thu

KTV Trần Thu Trang  (TT)

DS Phạm Tuyết Nhung KTV: Hảo - Hiếu