NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯƠC, KẾ TOÁN

PHCN

Thứ 2

13/7/2019

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Thu Trang

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 3

14/7/2019

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nguyễn Thái Học

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Phạm Thùy Dương

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 4

15/7/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Lê Anh Đức

KTV Lê Minh Quân

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 5

16/7/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Nguyễn Hoài Thu

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Lục Đình Hướng

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 6

17/7/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Huyền

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Minh Lân

DS Nguyễn Văn Thành

 

Thứ 7

18/7/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Âu Thị Kim Chung

ĐD: Tạ Thị Hà (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Hoàng Thị Hường

ĐD:  Nguyễn Bích Ngọc (LN)

BS: Lê Anh Đức

BS Trang (TK)

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Thu Trang

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng

BS: Trịnh Minh Phong

KTV: Hảo - Liên

Chủ nhật

19/7/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nông Quỳnh Hương

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

ĐD:  Nguyễn Thị Thu Hiền (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Phạm Thùy Dương

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Dương Thị Chuyền

BS: Trịnh Minh Phong

KTV: Hảo - Liên