NGÀY TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯƠC, KẾ TOÁN

PHCN

Thứ 2

06/7/2019

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Hoàng Thị Hường

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 3

07/7/2019

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

BS: Lê Anh Đức

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 4

08/7/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 5

09/7/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Âu Thị Kim Chung

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 6

10/7/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 7

11/7/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Cao Thị Thủy

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

ĐD:  Nguyễn Hồng Thảo (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Lục Đình Hướng

CN: Vũ Thị Hoài Thu (TT)

DS Nguyễn Văn Thành

BS: Vũ Thị Tâm

KTV: Hảo - Liên

Chủ nhật

12/7/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

ĐD: Tạ Thị Hà (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Đỗ Thị Thúy Nga

ĐD:  Nguyễn Bích Ngọc (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Minh Lân

CN: Vũ Thị Hoài Thu (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng

BS: Vũ Thị Tâm

KTV: Hảo - Liên