NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

24/8/2019

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Âu Thị Kim Chung

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 3

25/8/2019

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Nguyễn Thị Huyền

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 4

26/8/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 5

27/8/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Hoàng Thị Hường

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

DS Nguyễn Văn Thành

 

Thứ 6

28/8/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Đào Thị Thủy

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 7

29/8/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Nguyễn Thái Học

ĐD: Nguyễn Hồng Thảo (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Phạm Thị Nhung

ĐD:   Nguyễn Bích Ngọc (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Lê Xuân Tiến

CN: Vũ Thị Hoài Thu

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Phạm Tuyết Nhung

KTV: Hảo - Hiếu

Chủ nhật

30/8/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

ĐD: Tạ Thị Hà (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Trần Dương Hải

ĐD: Đỗ Thị Thúy Nga (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Lục Đình Hướng

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng KTV: Hảo - Hiếu