NGÀY TRỰC NGOẠI KHOA TRỰC NỘI KHOA TRỰC CẬN LÂM SÀNG TRỰC DƯƠC, KẾ TOÁN PHCN

Thứ 2

29/6/2019

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 3

30/6/2019

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

BS: Lê Anh Đức

KTV Lê Minh Quân

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 4

01/7/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

BS: Lê Anh Đức

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Lục Đình Hướng

DS Nguyễn Văn Dũng

 

Thứ 5

02/7/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Minh Lân

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 6

03/7/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

BS: Trương Viết Trường

ĐD: Trần Dương Hải

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 7

04/7/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nguyễn Hoài Thu

ĐD: Nguyễn Hồng Thảo (DV)

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

ĐD:  Đỗ Thị Thúy Nga (LN)

BS: Lê Anh Đức (TT)

BS Trang (TK)

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Thu Trang

BS Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Thành

BS: Nguyễn Thị Phương

KTV: Hiếu - Cường

Chủ nhật

05/7/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Nguyễn Thị Huyền

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Đào Thị Thủy

ĐD:  Hoàng Thị Hường (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

KTV Trần Minh Lân (TT)

DS Dương Thị Chuyền

BS: Nguyễn Thị Phương

KTV: Hiếu - Cường