NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯƠC, KẾ TOÁN

PHCN

Thứ 2

20/7/2019

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

BS: Lê Anh Đức

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 3

21/7/2019

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Cao Thị Thủy

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 4

22/7/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Hoài Thu

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 5

23/7/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Trần Dương Hải

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Lê Anh Đức

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Thu Trang

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 6

24/7/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Đỗ Thị Thúy Nga

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 7

25/7/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc  (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

ĐD:  Tạ Thị Hà  (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Lê Xuân Tiến

CN: Vũ Thị Hoài Thu

KTV Trần Minh Lân (TT)

DS Nguyễn Văn Thành

BS: Vũ Thị Tâm

KTV: Cường - Hiếu

Chủ nhật

26/7/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Nguyễn Thái Học

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

ĐD:  Nguyễn Thị  Thúy Hà (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Lục Đình Hướng

CN: Vũ Thị Hoài Thu (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng

BS: Vũ Thị Tâm

KTV: Cường - Hiếu