NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

10/8/2019

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Lục Đình Hướng

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 3

11/8/2019

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Huyền

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Minh Lân

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 4

12/8/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Thu Trang

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 5

13/8/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nguyễn Thái Học

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Văn Thành

 

Thứ 6

14/8/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 7

15/8/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Âu Thị Kim Chung

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

ĐD:   Nguyễn Bích Ngọc  (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Lục Đình Hướng

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Dương Thị Chuyền

KTV: Cường - Hiếu

Chủ nhật

16/8/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Hoàng Thị Hường

ĐD: Tạ Thị Hà  (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Đỗ Thị Thúy Nga

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Minh Lân

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng KTV: Cường - Hiếu