NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯƠC, KẾ TOÁN

PHCN

Thứ 2

22/6/2019

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

BS: Lê Anh Đức

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Minh Lân

DS Nguyễn Văn Thành

 

Thứ 3

23/6/2019

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Nông Quỳnh Hương

 BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Phạm Thùy Dương

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 4

24/6/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Âu Thị Kim Chung

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Thu Trang

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 5

25/6/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Hoàng Thị Hường

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Lê Anh Đức

KTV Lê Xuân Tiến

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 6

26/6/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Cao Thị Thủy

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Đỗ Thị Thúy Nga

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Lục Đình Hướng

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 7

27/6/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thái Học

ĐD: Tạ Thị Hà (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

ĐD:  Đỗ Thị Thúy Nga (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Minh Lân

CN: Vũ Thị Hoài Thu

CN: Vũ Thị Hoài Thu (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng

BS: Trịnh Minh Phong

KTV: Hiếu - Cường

Chủ nhật

28/6/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

ĐD:  Nguyễn Hồng Thảo (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Phạm Thùy Dương

CN: Vũ Thị Hoài Thu (TT)

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

BS: Trịnh Minh Phong

KTV: Hiếu - Cường