NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

31/8/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Hoàng Thị Hường

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Minh Lân

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 3

01/9/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Âu Thị Kim Chung

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Thu Trang

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 4

02/9/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Nguyễn Hoài Thu

ĐD: Tạ Thị Hà (LN)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Phạm Thùy Dương

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 5

03/9/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 6

04/9/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Đỗ Thị Thúy Nga

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Lục Đình Hướng

DS Nguyễn Văn Thành

 

Thứ 7

05/9/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Huyền

ĐD: Nghiêm Thị Lệ  (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

ĐD:   Nguyễn Bích Ngọc (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Minh Lân

CN: Vũ Thị Hoài Thu (TT)

DS Dương Thị Chuyền

KTV: Cường - Liên

Chủ nhật

06/9/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

ĐD: Tạ Thị Hà (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

ĐD: Nguyễn Hồng Thảo (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Thu Trang

CN: Vũ Thị Hoài Thu (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng KTV: Cường - Liên