NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯƠC, KẾ TOÁN

PHCN

Thứ 2

15/6/2019

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Nguyễn Hoài Thu

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Đào Thị Thủy

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 3

16/6/2019

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Lục Đình Hướng

DS Nguyễn Văn Thành

 

Thứ 4

17/6/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Nguyễn Thị Huyền

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Hoàng Thị Tuyết Lan

BS: Lê Anh Đức

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Minh Lân

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 5

18/6/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Nguyễn Thái Học

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Nguyễn Thị Thúy Hà

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 6

19/6/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Thu Trang

DS Nguyễn Văn Dũng

 

Thứ 7

20/6/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

ĐD:  Nguyễn Bích Ngọc (LN)

BS: Lê Anh Đức (TT)

BS: Trang (TK)

KTV Mạc Xuân Hùng

CN: Vũ Thị Hoài Thu

KTV Lục Đình Hướng (TT)

DS Phạm Tuyết Nhung

BS: Vũ Thị Tâm

KTV: Khải - Cường

Chủ nhật

21/6/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

ĐD: Nguyễn Hồng Thảo (DV)

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Trần Dương Hải

ĐD:  Tạ Thị Hà  (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Lục Đình Hướng

BS Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Dương Thị Chuyền

BS: Vũ Thị Tâm

KTV: Khải - Cường