NGÀY

TRỰC NGOẠI KHOA

TRỰC NỘI KHOA

TRỰC CẬN LÂM SÀNG

TRỰC DƯỢC

PHCN

Thứ 2

14/9/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Nguyễn Thị Huyền

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Phạm Thị Nhung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Lục Đình Hướng

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 3

15/9/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Hứa Hồng Hà

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Đoàn Thị Ngọc Hân

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Lê Minh Quân

KTV Trần Minh Lân

DS Phạm Tuyết Nhung

 

Thứ 4

16/9/2020

BS: Hà (TK)

BS: Mạc Xuân Huy (TT)

ĐD: Âu Thị Kim Chung

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Nguyễn Thị Thu Hiền

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Trần Thu Trang

DS Dương Thị Chuyền

 

Thứ 5

17/9/2020

BS: Nguyễn Công Bình

ĐD: Đặng Thị Thùy Linh

BS: Vũ Tiến Thăng

ĐD: Đặng Thị Thanh Hằng

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Phạm Thùy Dương

DS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

Thứ 6

18/9/2020

BS: Mạc Xuân Huy

ĐD: Phan Trúc Quỳnh

BS: Hoàng Thị Huyền

BS Lưu Thị Bình (TT)

ĐD: Vũ Thành Chung

BS: Nguyễn Văn Kiên

KTV Lê Minh Quân

CN: Vũ Thị Hoài Thu

DS Nguyễn Văn Thành

 

Thứ 7

19/9/2020

BS: Nguyễn Quốc Huy

ĐD: Phạm Thị Thu Hường

ĐD: Nguyễn Bích Ngọc (DV)

BS: Bùi Thị Hợi

ĐD: Tô Thị Thu Hoài

ĐD:   Nguyễn Hồng Thảo (LN)

BS: Nguyễn Văn Kiên

BS Trang (TK)

KTV Lê Xuân Tiến

KTV Lục Đình Hướng

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Phạm Tuyết Nhung

KTV: Liên - Cường

Chủ nhật

20/9/2020

BS: Hùng (TK)

BS: Nguyễn Công Bình (TT)

ĐD: Nông Quỳnh Hương

ĐD: Nghiêm Thị Lệ (DV)

BS: Phạm Thị Quyên

ĐD: Vũ Thị Trang Nhung

ĐD: Tạ Thị Hà (LN)

BS: Hoàng Đình Bường

KTV Mạc Xuân Hùng

KTV Trần Minh Lân

BS: Nguyễn Thị Hoa (TT)

DS Nguyễn Văn Dũng KTV: Liên - Cường