Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh mày đay cấp vô căn bằng kháng histamin H1  phối hợp với histamin H2 .

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp có đối chứng trên 62 bệnh nhân bị bệnh mày đây cấp vô căn . Kết quả: Bệnh nhân bị bệnh mày đay cấp vô căn là nam: 35,48%, nữ: 64,52%. Sau 1 ngày điều trị triệu chứng lâm sàng giảm ở nhóm can thiệp: 80,65%,  ở nhóm chứng: 54,84%. Sau 5, 7 và 9 ngày tỷ lệ khỏi bệnh ở nhóm can thiệp là: 58,06%, 93,95% và 100%, trong khi đó ở nhóm chứng tỷ lệ tương ứng theo thứ tự là: 32,26%, 70,97% và 80,65% (p < 0,05). Thời gian khỏi bệnh trung bình ở nhóm can thiệp là: 5,43 ± 1,76 ngày, trong khi đó ở nhóm chứng là: 6,92 ± 2,37 ngày. Các tác dụng không mong muốn như nhức đầu, chóng mặt, an thần, rối loạn tiêu hóa ở nhóm can thiệp lần lượt là: 3,23%, 6,45%, 29,03% và 9,68% với nhóm chứng các tỷ lệ tương ứng lần lượt là: 6,45%, 3,23%29,03% và 6,45%.

Kết luận: Trong điều trị bệnh mày đay cấp vô căn, khi phối hợp kháng histamin H1  với kháng histamin H2 so với đơn trị bằng kháng histamin H1 sẽ cho kết quả khỏi bệnh cao hơn, thời gian điều trị trung bình. Không có sự khác biệt về các tác dụng không mong muốn.