ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT BỆNH TRĨ THEO PHƯƠNG

PHÁP LONGO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Mạc Xuân Huy, Nguyễn Vũ Phương, 

Nguyễn công Bình, Nông Quỳnh Hương

Bệnh viện trường Đại học y khoa Thái Nguyên

ĐT: 9075745888; Email: xuanhuydhy@gmail.com 

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Trĩ là bệnh phổ biến, các phẫu thuật cắt trĩ đều gây đau sau mổ. Phẫu thuật Longo là phương pháp mới dùng dụng cụ cắt và khâu niêm mạc trực tràng bằng máy và ít gây đau sau mổ. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá tính hiệu quả, an toàn của phẫu thuật Longo. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 85 bệnh nhân trĩ được điều trị bằng phẫu thuật Longo. Nghiên cứu được thiết kế theo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng áp dụng kỹ thuật mới. Kết quả: Từ 01/2014 đến 12/2016, phẫu thuật được 85 ca, nam:nữ 53:32, tuổi trung bình 44,43. Trĩ độ II đến độ IV, nhiều nhất là độ III (52.94%), thời gian mổ trung bình 36.94 phút, nằm viện 3,8 ngày. Biến chứng sau mổ: đau ít 72.94%, chảy máu 2.35% không có hẹp hậu môn sau mổ. Kết luận: Phẫu thuật Longo là một phương pháp điều trị trĩ an toàn, hiệu quả nếu có sự chọn lọc bệnh nhân kỹ.

 Từ khóa: Hậu môn trực tràng, bệnh trĩ, điều trị, phẫu thuật, phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo.

ASSESSINGTREATMENTS’ RESULTS OF HEMORRHOID SURGERY BY LONGO METHOD AT THE HOSPITAL OF

THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Mac xuan huy, Nguyen Vu Phuong,

Nguyen Cong Binh, Nong Quynh Hương

Thai Nguyen Medical University Hospital

Tel: 9075745888; Email: xuanhuydhy@gmail.com

 

SUMMARY:

Introduction: Piles is a very common disease, and all of conventional hemorrhoidectomies are painful. Longo’s procedure is a new technique in which the rectal mucosa was cut and stapled with a device. As a result, it caused less post-operative pain. The aim of this study was to dertermine the effective and safety of Longo’s procedure. Methods: This study included 162 patients with internal hemorrhoid who underwent Longo’s procedure. The study design was clinical trial applying new technique. Results: From January 2014 to December 2016, 85 patients (53 males: 32 females) with average age of 44,43 and from second-degree to fourth-degree hemorrhoids, 52.94% in third-degree. Operation time was 36.94 minutes. Length of stay was 3.8 days. The complications after procedure: mild pain is 72.94%, bleeding is 2.35%, and no cases of anal stenosis. Conclusions: short-term result shows that Longo’s procedure is safe and effective for selected patients.

 Key word: Rectal anus, hemorrhoids, treatment, surgery, hemorrhoid surgery by Longo method