TÓM TẮT

Qua khảo sát mô hình bệnh tật với 18860 hồ sơ bệnh án điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2016 nhằm mục tiêu: 1. Xác định mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên từ 10-2007 đến 10-2016; 2. So sánh mô hình bệnh của bệnh viện hạng II và hạng III trong cùng thời một điểm.

Kết quả cho thấy: Chương bệnh thường gặp theo bảng mã phân loại bệnh tật Quốc tế ICD-10 là Chương XI: Bệnh hệ tiêu hóa 3641 ca chiếm 19,3%; Chương XIV: Bệnh hệ tiết niệu và sinh dục 3563 ca chiếm 18,9%. Bệnh thường gặp  theo bảng mã ICD-10: Bệnh trào ngược dạ dày thực quản K21.0 là 2521 ca chiếm 13,4%, Bệnh sỏi đường tiết niệu N22 là 2571 ca chiếm 13,6%. Mô hình bệnh tật của bệnh viện hạng II và hạng III không có sự khác biệt, nhóm bệnh tim mạch tăng gần gấp 2 lần so với mô hình hoạt động của bệnh viện hạng II.

SURVEY OF DISEASE PATTERNS OF INPATIENTS TREATED AT THE HOSPITAL OF THAI NGUYEN MEDICINE AND PHARMACY UNIVERSITY

Truong Dong Tam, Ha Huy Phuong, Nguyen Hoang Anh

Thai Nguyen Medicine and Pharmacy University Hospital

ABSTRACT

It was through the survey of disease patterns with 18860 medical records of  inpatients treated at the Hospital of University of  Medicine and Pharmacy from October 2007 to September 2016. Objects: 1. Identify the disease patterns of inpatient patients at the Hospital of University of  Medicine and Pharmacy from October 2007 to October 2016; 2. Compare with disease patterns of class II and III  hospitals in the same period.

The results show that common diseases of the digestive system of Chapter XI and the urinary and genital systems of Chapter XIV according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) are 3641cases (19.3%) and 3563 cases (18.9%), respectively. Gastroesophageal reflux disease K21.0 and calculus of urinary tract N22 as common diseases according to ICD-10 code are 2521 cases (13.4%) and 2571 cases (13.6%), respectively. No significant differences were observed between disease patterns of class II and III hospitals. Cardiovascular diseases are nearly 2 times more common than that the operating patterns of class II hospital.