Tóm tắt:

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị viêm ruột thừa cấp ở trẻ em bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trường đại học Y khoa Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 126 bệnh nhi được chẩn đoán xác định là viêm ruột thừa cấp, được phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm, từ 01/01/2007 đến 31/12/2016, tại Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên. Đánh giá thời gian phẫu thuật, thời gian hậu phẫu, các tai biến trong phẫu thuật, biến chứng sau phẫu thuật. Kết quả: 126 bệnh nhi có tuổi trung bình là 10,2 ± 3,0 tuổi (từ 4 – 15 tuổi). Thời gian phẫu thuật trung bình 50,34 ± 22,22 phút (từ 15 – 120 phút). Thời gian nằm viện trung bình 4,63 ± 1,62 ngày (từ 1 – 10 ngày). Không có chuyển phẫu thuật mở. Không có tai biến trong phẫu thuật và biến chứng sau phẫu thuật. Kết luận:  Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa ở trẻ em là kỹ thuật an toàn, hiệu quả, có thể áp dụng rộng rãi tại tuyến y tế đã triển khai thường quy phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Từ khóa: Viêm ruột thừa cấp ở trẻ em, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa.