Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên thông báo: Chương trình "VÌ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ"