Ngày 26/02/2010 Khoa Ngoại Bệnh viện Trường Đại Học Y Khoa Thái Nguyên đã phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản qua đường hông lưng thành công. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên loại này được thực hiện tại Bệnh viện Trường và cũng là ca đầu tiên được thực hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

          Kết quả tốt của phẫu thuật nội soi này đã mở ra một hướng mới trong điều trị các bệnh lý bệnh sỏi tiết niệu nói chung, đặc biệt là sỏi niệu quản nói riêng bằng kỹ thuật ít xâm hại cho bệnh nhân, đồng thời phục vụ tốt cho giảng dạy và đào tạo điều trị kỹ thuật cao cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên.